Logo van de Praktijk voor Hypnotherapie en Personal CoachingFoto van Jos van Leeuwen, directeur van de Praktijk voor Hypnotherapie en Personal Coaching

Coaching of therapie?

Jos van Leeuwen in gesprek met cliënt

Coaching of Therapie?

Coaching en therapie zijn twee verschillende trajecten die in elkaars verlengde liggen. Ze kunnen elkaar aanvullen en waar nodig vloeiend in elkaar overgaan. Bij Personal Coaching staat het bereiken of ontdekken van je doelen centraal, met de nadruk op het vergroten van je vaardigheden, persoonlijke ontwikkeling en capaciteiten. Je gaat met je persoonlijke coach doelgericht aan de slag om je persoonlijke leven of je carrière te optimaliseren.

Bij therapie staat het kortdurend aanpakken van klachten en dieperliggende problematiek centraal. Als je deze klachten eenmaal hebt aangepakt, kun je ervoor kiezen om met behulp van coaching je leven verder op te bouwen en je doelen te bereiken. Je kunt het vergelijken met een bouwwerk: je moet wéten wat je wilt bouwen om goed te kunnen bouwen. Je moet weten hoe je stap voor stap dingen kunt opbouwen en je moet hiervoor de juiste vaardigheden ontwikkelen. Maar het is ook belangrijk dat het fundament goed is, en dat er geen zaken onder de oppervlakte zijn die het bouwwerk aan het wankelen kunnen brengen. Kortom: bewuste actie en concrete resultaten zijn altijd gebaseerd op onbewuste mogelijkheden en innerlijke stabiliteit.

Brede aanpak

Een belangrijk verschil tussen beide trajecten is dat je je met coaching vaak richt op een breder aspect van je leven. Je kunt hierbij denken aan je relatie of je (on)vermogen tot het aangaan van een relatie, de balans tussen de verschillende aspecten van je leven, je carrière of een levensgebied waar je telkens weer op vastloopt of door gehinderd wordt.

Gecombineerde trajecten

Binnen het coachingstraject zal er uiteraard ook veel aandacht zijn voor je psychisch welbevinden. Zo kan het zijn dat we binnen een coachingstraject besluiten om kort wat meer therapeutische technieken in te zetten om bepaalde gevoelens of gewoontes te veranderen, waarna je beter verder kunt. In de praktijk kunnen coaching en therapie elkaar dus prima aanvullen en versterken.

Praktijk voor Hypnotherapie en Personal Coaching – Aardappelmarkt 7 – 3311 BA Dordrecht – Telefoon (078) 61 61 427