Logo van de Praktijk voor Hypnotherapie en Personal CoachingFoto van Jos van Leeuwen, directeur van de Praktijk voor Hypnotherapie en Personal Coaching

Werkwijze Jos van Leeuwen

Kennismaking en werkwijze

Therapie en coaching beginnen met een kennismakingsgesprek, waarin een zorgvuldige inventarisatie plaatsvindt van je klachten, problemen of wensen. Deze informatie en alle andere zaken in en rondom therapie en coaching worden strikt vertrouwelijk behandeld. Tijdens het kennismakingsgesprek is er uiteraard ook veel ruimte voor vragen en dergelijke.

Indien de kennismaking leidt tot een wederzijdse samenwerking, dan maakt de therapeut een eerste plan waarbij dieper op je klacht, wens en persoonlijk functioneren wordt ingegaan. Waar nodig kan er contact opgenomen worden met een eventuele verwijzer, zoals een huisarts, specialist, arboarts, psychiater, psycholoog of (bedrijfs)maatschappelijk werker. In geval van correspondentie wordt deze altijd voor verzending aan je voorgelegd. Dossiers en dergelijke worden nooit doorgegeven aan andere hulpverleners of instanties.

Concreet plan van aanpak

Met de informatie uit het kennismakingsgesprek, dat we ook wel 'intakegesprek' noemen, wordt er een concreet plan van aanpak gemaakt. Dat plan bespreken we kort, zodat je begrijpt hoe we werken en wat we precies gaan doen in de komende sessies. Op deze manier kun je precies de voortgang van je eigen proces volgen. Met een helder plan van aanpak en daardoor meer inzicht in je innerlijke automatismen krijg je tevens meer grip op jezelf en inzicht in je persoonlijk functioneren.

Stap voor stap vooruit met Jos van Leeuwen

Regelmatig evalueren hoe je vooruitgaat

Regelmatig zullen we je vooruitgang evalueren. Aangezien er sprake is van een intensief, krachtig therapie- en/of coachingstraject mag je in de meeste gevallen na zo'n vijf sessies al opmerkelijke vooruitgang verwachten.

Gaandeweg de sessies maak je onder andere kennis met diverse (hypno-)psychotherapeutische technieken om op een gezonde manier je geest en je lichaam positief te beïnvloeden. Ook leer je vaardigheden en technieken die je tot ver na de therapie kunt blijven gebruiken om de kwaliteit van je leven verder te verbeteren.

Praktijk voor Hypnotherapie en Personal Coaching – Aardappelmarkt 7 – 3311 BA Dordrecht – Telefoon (078) 61 61 427