Logo van de Praktijk voor Hypnotherapie en Personal CoachingFoto van Jos van Leeuwen, directeur van de Praktijk voor Hypnotherapie en Personal Coaching

Vragen over Hypnotherapie

Vragen

Onderstaand vind je enkele veelgestelde vragen over hypnotherapie. Als je op een vraag klikt, verschijnt het antwoord eronder. Heb je nog andere vragen? Neem dan gerust vrijblijvend contact op met Jos, dan kan hij persoonlijk op je vragen ingaan.

Iedereen met een normale intelligentie en het vermogen om zich enigszins te concentreren, kan leren om in hypnose te gaan. Het is net als met leren schrijven: sommige mensen hebben direct een prachtig handschrift en bij anderen blijft het handschrift ook na oefenen wat minder fraai. Maar waar het om gaat, is dat je kúnt schrijven en dat je iets duidelijk kunt maken. Zo ook met hypnose, het is voldoende als je datgene leert waarmee je in staat bent beter te communiceren met je eigen onbewuste.
Mits gebruikt door een deskundig, ervaren en erkend therapeut, is hypnose absoluut ongevaarlijk. Erkende hypnotherapeuten hebben een jarenlange opleiding achter de rug en zijn specialisten in het toepassen van hypnose. De Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten bewaakt de kwaliteit van de erkende therapeuten.
Hypnose op zich is niet meer dan een middel om van het ene bewustzijnsniveau naar het andere te gaan. Hypnose brengt je naar het niveau van je onbewuste. Dat is het niveau waar alles zich bevindt wat 'automatisch gaat'.

Bijvoorbeeld: je bedenkt misschien wel rationeel dat je niet bang hoeft te zijn, maar op bepaalde momenten voel je automatisch toch een angst. Daar kun je niets aan doen, daar heb je geen grip op.
Met behulp van hypnose werk je direct op het niveau waar al die automatismen zich bevinden. Zo wordt het mogelijk met behulp van therapeutische interventies die automatismen concreet en bij de oorzaak aan te pakken.Op die manier ga je vastliggende paden veranderen en ongewenste patronen doorbreken.

Ook is het zo mogelijk om onverwerkte emoties te laten profiteren van je gezonde vermogen tot verwerking. Uiteindelijk leidt dit ertoe dat je ten volle gaat beschikken over keuzes, vrijheid en gewenste emoties. Dat betekent dat je veel meer uit jezelf gaat halen en gaat uitgroeien tot de persoon die je in potentie bent!
Het is in hypnose net zo als in je dagelijks bewustzijn: om antwoorden te krijgen op vragen moet je vaak zoeken. Met hypnose doe je dat op een dieper niveau. Het gebeurt soms ook dat je onbewust bepaalde emoties verdringt. Dat doe je dan onbewust om beter in evenwicht te blijven. In therapie respecteren we dat ‘verdringen’ en werken we eventueel aan het volledig onbewust verwerken van de emotionele lading. Met andere woorden: Je kunt heel goed aan bepaalde klachten en emoties werken en ze verwerken zonder dat je opnieuw alles bewust hoeft te worden of moet herbeleven. Verwerken is een innerlijk onbewust mechanisme. Je verwerkt dagelijks veel dingen onbewust, en dat is in therapie ook goed toe te passen op bijvoorbeeld oude onverwerkte emoties.
Regressie is slechts een techniek binnen de hypnotherapie die soms gebruikt wordt om met oude onverwerkte emoties te werken of bepaalde herinneringen terug te halen. Binnen de therapie gebruiken we tal van hypnotherapeutische technieken. Soms ligt het accent in het verleden, maar in de meeste gevallen werken we aan de klacht met een focus in het hier en nu. Als je immers last hebt van een klacht doe je in het hier en nu dingen, bewust of onbewust, waarmee je die klacht oproept of instandhoudt. Het is daarom logisch om dat automatisme in het hier en nu te veranderen. Het goede van het verleden is dat het áchter je ligt. Er zijn misschien lessen uit te trekken, maar het opnieuw beleven is alleen aan te raden bij prettige gevoelens. Verwerken is iets anders dan ‘opnieuw beleven’ en ook iets anders dan ‘praten over’. Verwerken is een innerlijk proces, en dat proces gebruiken we om in je onbewuste emotionele ballast op te ruimen.
Nee, beslist niet. Natuurlijk ben je mede gevormd door ervaringen uit je verleden. Toch is het in veel gevallen veel effectiever om te werken aan je klacht in het hier en nu. Immers, het proces dat ooit in het verleden is ontstaan, voltrekt zich vandaag de dag nog steeds, maar dan op onbewust niveau. Daarom is je klacht, in veel gevallen, in het hier en nu aan te pakken.

Er zijn echter ook klachten en situaties waarin het verwerken van oude ervaringen wel degelijk van belang kan zijn. Ook in die gevallen geldt dat bewustwording op zich niets oplost. In tegendeel, dan ga je waarschijnlijk alleen maar met meer ballast de deur uit. In die gevallen is het zaak ervaringen geleidelijk en zoveel mogelijk onbewust, te verwerken in het tempo dat bij je past. Je merkt al snel dat je je beter gaat voelen als we je onbewuste verwerking stimuleren.
Hypnotherapie is een zeer krachtige en daarom kortdurende therapie. Na vier sessies is er altijd een evaluatie-moment. Dan merk je namelijk in de meeste gevallen al goed hoe je vooruitgaat. In het intakegesprek / de eerste sessie krijgt de therapeut inzicht in je bewuste en onbewuste processen. Jos werkt alleen met mensen van wie hij tijdens het intakegesprek inschat dat ze in redelijke tijd een redelijke vooruitgang gaan boeken.
Het tempo waarin je vooruitgaat is afhankelijk van je klacht en / of wens én van je motivatie en inzet. De meeste mensen sluiten de therapie binnen vijftien sessies met succes af. Soms gaat dat veel sneller en behaal je binnen twee of drie sessies al belangrijke resultaten. Het kan ook zijn dat een langduriger traject van coaching passend is; bijvoorbeeld wanneer je het prettig vindt om eens in de zoveel weken met je coach / therapeut je leven te evalueren en bij te stellen.
Bij hypnotherapie pak je je klacht bij de oorzaak aan. Die oorzaak is niet te vinden in ‘Hoe je er over denkt’ of ‘Wat er allemaal precies is gebeurd’. Die kennis helpt je veelal niet echt verder, en positieve gedachten werken veelal maar tijdelijk. Waar het om gaat, is dat je daadwerkelijk het achterliggende automatische mechanisme van je klacht verandert. Met andere woorden: je hebt ooit door omstandigheden aangeleerd om op een bepaalde manier met je gevoelens en je gedrag om te gaan. Dat is een automatisme geworden. Nu doe je dat innerlijk en onbewust iedere keer opnieuw, waardoor het je niet lukt om dit met bewuste motivatie en inzet te veranderen. Hypnotherapie is de enige therapievorm die direct werkt met die onbewuste automatismen en die direct tot blijvende verandering aanzet.
In het begin wordt er vaak gewerkt met één sessie per week, maar het kan ook zijn dat een andere frequentie wenselijk is. Soms plannen we twee sessies achter elkaar om zo sneller bepaalde stappen te kunnen zetten. Al snel laten we vaak meer tijd tussen de sessies ontstaan, omdat je dan thuis ook kunt oefenen met bijvoorbeeld oefeningen die we voor thuis hebben opgenomen. Hierdoor ga je vaak nog sneller vooruit.
Voor klachten met een raakvlak op medisch gebied is er, indien gewenst of noodzakelijk, contact met je huisarts. Desgewenst wordt je huisarts of andere hulpverlener ook op de hoogte gehouden van je vooruitgang. Alles wat we in therapie of coaching bespreken, is vertrouwelijk. Als er met jouw toestemming of op jouw verzoek correspondentie is met derden, dan krijg je dat altijd eerst zelf te lezen.
Ook bij kinderen kan hypnotherapie tot bijzonder effectieve resultaten leiden. Gezien zijn werkwijze hanteert Jos als minimumleeftijd ongeveer acht jaar. Zie Hypnotherapie en kinderen.
Er zijn steeds meer ziektekostenverzekeringen die hypnotherapie in hun aanvullende vergoedingenpakket opnemen. Meer informatie over vergoedingen lees je onder Kosten en vergoedingen op deze website. Er zijn meerdere mogelijkheden om eventueel kosten te beperken of te spreiden. Bel gerust om de mogelijkheden te bespreken.
Praktijk voor Hypnotherapie en Personal Coaching – Aardappelmarkt 7 – 3311 BA Dordrecht – Telefoon (078) 61 61 427