Logo van de Praktijk voor Hypnotherapie en Personal CoachingFoto van Jos van Leeuwen, directeur van de Praktijk voor Hypnotherapie en Personal Coaching

Hypnotherapie en kinderen

Kinderen met psychische problemen

Als ouder merk je soms dat je kind zich niet goed voelt. Soms is het moeilijk om precies je vinger te leggen op wat er aan de hand is. Maar je merkt dat je kind zich anders gaat gedragen of zich terugtrekt. Er kunnen driftbuien komen, slaapproblemen, vage buikpijn, bedplassen, lusteloosheid en tal van andere klachten. Sommige kinderen kunnen precies aangeven wat ze voelen en waarom ze zich niet goed in hun vel voelen.

Voor veel kinderen is dit echter niet zo vanzelfsprekend. Kinderen kunnen vaak nog geen woorden geven aan wat er precies van binnen niet goed voelt. Soms kan het ook zijn dat het te pijnlijk is, of emotioneel te ingewikkeld, of dat ze zich schamen of schuldig voelen. Kortom, een kind wordt vaak geconfronteerd met het eigen onvermogen om met problemen of gevoelens om te gaan of hulp te vragen.

Moeder met kind met problemen

Direct met de gevoelens werken

In therapie zijn we direct met gevoelens bezig. We maken gebruik van de beleving en de verbeeldingskracht van je kind om innerlijke processen in beweging te zetten. Het is immers niet belangrijk of je kind alles kan verwoorden. Het gaat er om dat het innerlijk bepaalde dingen verwerkt, aanpakt of oplost. Zo kan je kind vaardigheden en automatismen aanleren waarmee het bepaalde emoties en bijvoorbeeld spanning gemakkelijker loslaat. In therapie spreken we als het ware meer 'de taal van het gevoel', zodat er gevoelsmatige veranderingen kunnen plaatsvinden.

Hypnotherapie bij kinderen tijdig inzetten

Het is jammer dat kinderen soms pas na een hele zoektocht of tal van eerdere trajecten - vaak pas via een verwijzing - met hypnotherapie in aanraking komen. Kinderen reageren vaak bijzonder goed op hypnotherapeutische technieken. Bewust of onbewust aangeleerde mechanismen zijn bij kinderen nog lang niet zo ingesleten als bij volwassenen. Hoe eerder een kind leert om onbewust beter met emoties om te gaan, hoe beter. Als een kind te lang blijft rondlopen met een onvermogen om emoties of oude ballast te verwerken, kan dit steeds zwaardere gevolgen hebben. Met steeds ingewikkelder te herstellen verstoorde psychische mechanismen als gevolg. Bovendien leert je kind in therapie vaardigheden die van groot belang zijn voor een gezonde en psychisch stabiele groei en ontwikkeling.

Veel voorkomende klachten bij kinderen
Praktijk voor Hypnotherapie en Personal Coaching – Aardappelmarkt 7 – 3311 BA Dordrecht – Telefoon (078) 61 61 427