Logo van de Praktijk voor Hypnotherapie en Personal CoachingFoto van Jos van Leeuwen, directeur van de Praktijk voor Hypnotherapie en Personal Coaching

Klachten aanpakken met EMDR

Posttraumatische stress-stoornis (PTSS)

We gebruiken EMDR veel bij het Posttraumatische stress-stoornis (PTSS). Dat zijn klachten die het gevolg zijn van 'verstorende ervaringen'. Dat kan een eenmalig trauma zijn, of herhaaldelijke gebeurtenissen bijvoorbeeld uit je jeugd. Posttraumatische stress kan een veelheid aan klachten tot gevolg hebben: Somberheid, vermijdingsgedrag, lusteloosheid, angst, verdriet, boosheid, schuld, nare dromen, slaapproblemen. En zo zijn er nog veel meer aanhoudende steeds terugkerende gevoelens en klachten die veroorzaakt kunnen worden door onverwerkte gebeurtenissen.

Angsten en fobieën

EMDR kan ook succesvol worden ingezet bij angsten en fobieën. Dit zijn diep ingesleten automatische patronen die door toepassing van EMDR hun kracht verliezen. Het gevoel dat telkens automatisch wordt opgeroepen als je geconfronteerd wordt met datgene waarvoor je bang bent, is een onverwerkt gevoel. Het slijt niet weg, maar sterker nog: het wordt telkens aangewakkerd als je geconfronteerd wordt met datgene waar je bang voor bent. Met EMDR kunnen we die emotionele onverwerkte lading versneld verwerken.

Bij een specifieke fobie (zoals bijvoorbeeld angst voor spinnen of angst voor water) kan het overwinnen van je angst soms heel snel en met grote stappen gaan. Bij andere fobieën, die soms dieper zijn ingesleten en meer effect hebben op je persoonlijk leven, is meestal een stapsgewijze vooruitgang te bemerken. Een groot voordeel van EMDR, eventueel gecombineerd met hypnotherapie, is dat je op deze wijze in staat bent om je angst geleidelijk van binnenuit uit te doven. Je begint je eerst vrijer te voelen, eerst meer ruimte te krijgen voor nieuw gedrag, waarna je weer geleidelijk datgene gaat doen waar je vroeger bang voor was.

EMDR wordt o.a. gebruikt bij het aanpakken van:

Traumatische ervaringen, schokkende gebeurtenissen, belastende jeugdervaringen, verlieservaringen, gevoelens als gevolg van medische ingrepen, werkgerelateerde gebeurtenissen, angsten, fobieën, slaapklachten, nachtmerries etc. Vaak wordt EMDR gecombineerd met andere hypnotherapeutische technieken voor een snel en blijvend resultaat.

Praktijk voor Hypnotherapie en Personal Coaching – Aardappelmarkt 7 – 3311 BA Dordrecht – Telefoon (078) 61 61 427