Logo van de Praktijk voor Hypnotherapie en Personal CoachingFoto van Jos van Leeuwen, directeur van de Praktijk voor Hypnotherapie en Personal Coaching

Workshop: Lifemanagement

Van crisismanagement naar lifemanagement

In deze workshop leer je om meer uit jezelf te halen en grip te krijgen op alle aspecten van je leven.

Veel mensen hebben immers het gevoel dat er meer in hen zit dan er uit komt. En dat is vaak ook zo. Soms word je belemmerd door oude gewoontes, negatieve automatismen, uitstelgedrag, onzekerheid, perfectionisme en andere vormen van zelfsabotage. Soms ben je actief en succesvol op bepaalde gebieden in je leven, maar word je juist gehinderd door andere gebieden. Soms besteed je te veel aandacht en energie aan het ogenschijnlijk 'oplossen' van problemen en het blussen van brandjes, terwijl je niet toekomt aan het bereiken van wat je daadwerkelijk diep van binnen wilt.

Vooruitkomen in je leven en doelen bereiken

In deze workshop leer je om de verschillende elementen van je leven: werk, privé, gezondheid, financiën, relatie, gezin, ontplooiing etcetera te managen, zodat je leven een samenwerkend geheel wordt en je je doelen bereikt. Je leert hoe je bewust en onbewust je mogelijkheden kunt mobiliseren. Hoe je in alle opzichten 'het paard vóór de wagen kunt spannen', in plaats van jezelf onbewust tegen te werken.

Na de workshop ga je met een concreet plan en heldere technieken aan de slag om daadwerkelijk stappen te zetten in de richting van een toekomst vol voldoening en succes.

Actief aan de slag

In de workshop praten we niet alleen over hóe je dingen kunt doen, we doen ze ook en leren je technieken waarmee je in je eigen leefwereld aan de slag kunt. Zo leer je concreet en direct toepasbaar hoe je sturing kunt geven aan je leven.

Na de workshop ben je in staat om:

  • Een plan te maken om meer uit jezelf te halen en te bouwen aan je toekomst
  • Dit plan om te zetten in actie en daarbij meer je (on)bewuste mogelijkheden in te zetten
  • Belemmerende gevoelens in jezelf te beïnvloeden in de richting van positieve gevoelens
  • Angst en onzekerheid om te buigen in motiverende en stimulerende gevoelens
  • Uitstel en onbevredigend gebruik van je tijd te beperken
  • Beslissingen te nemen op basis van dieper liggende gevoelens en dus ècht keuzes te maken

We hebben in deze workshop bewust gekozen voor een klein groepje van maximaal acht deelnemers, zodat er veel persoonlijke aandacht kan zijn. Zo kan er ook aandacht besteed worden aan individuele vragen en behoeften. Het doel is dat je na drie dagen daadwerkelijk verder gaat met het opbouwen van je leven.

  • Trainers: De workshop wordt verzorgd door Kaat Smeets en Jos van Leeuwen
  • Duur: Drie dagen van 10.00 uur tot 17.00 uur, exclusief lunch.
  • Prijs: € 1150,- inclusief btw, inclusief een coachingsgesprek binnen twee maanden
  • Workshopmateriaal inbegrepen
Praktijk voor Hypnotherapie en Personal Coaching – Aardappelmarkt 7 – 3311 BA Dordrecht – Telefoon (078) 61 61 427