Logo van de Praktijk voor Hypnotherapie en Personal CoachingFoto van Jos van Leeuwen, directeur van de Praktijk voor Hypnotherapie en Personal Coaching

Ziekteverzuim en reïntegratie

Ziekteverzuim en reïntegratie

Veel klachten waarmee werknemers thuiszitten, hebben een belangrijke psychische of psychosociale component. Vaak zijn belangrijke factoren bij ziekteverzuim de langdurige stress en emotionele spanning waaronder werknemers al lange tijd gebukt gaan.

Meer dan 'tot rust komen'

Indien echter de periode van het ziekteverzuim alleen maar wordt gebruikt om aan te sterken en 'tot rust te komen' of indien de probleemaanpak zich beperkt tot medicatie en lichamelijke symptomen, blijft de werkelijke oorzaak van de klacht gewoon bestaan. Hierdoor loopt de werknemer bij terugkeer een verhoogd risico om opnieuw vast te lopen.

Snel in actie komen

Het is van groot belang dat er bij uitval van een medewerker - of beter nog, bij een dreigende uitval - snel passende hulp wordt geboden. In veel gevallen kan hierdoor het herstel veel sneller en beter op gang komen.

Jos van Leeuwen, coach en therapeut van de Praktijk voor Hypnotherapie & Personal Coaching, heeft meer dan 25 jaar ervaring in het coachen en stimuleren van mensen om zaken aan te pakken en te reïntegreren. Snel een concrete aanpak, in plaats van lange wachtlijsten en zinloze papiervulling, is absoluut noodzakelijk om het werkverzuim te beperken.

Binnen 14 dagen start van de behandeling

Daarom starten we na telefonische aanmelding binnen twee weken, en liefst nog dezelfde week, de behandeling. Met een helder plan van aanpak en directe hulp leert je medewerker in relatief korte tijd grip te krijgen op zijn of haar problematiek.

Binnen het reïntegratietraject bieden wij:

  • Een snelle aanpak (binnen 14 dagen aan de slag)
  • Een effectieve kortdurende aanpak (met bewezen methoden en technieken)
  • Een regelmatige telefonische bespreking van de concrete trajectvoortgang
  • De mogelijkheden van een langduriger flexibel werkgerelateerd ondersteunings- of coachingstraject
  • Een mogelijkheid tot feedback, tests en rapportage om als werkgever beter uw medewerker te kunnen ondersteunen

Beperkte kosten

Een kleine praktijk met veel ervaring heeft een aantal grote voordelen. We kunnen de kosten beperkt houden, medewerker en werkgever krijgen één vaste persoon met wie jullie contact hebben, intakes worden gedaan door de coach / therapeut zelf, er kan flexibel hulp ingezet worden, en de lijnen zijn snel, direct en servicegericht. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op om een situatie of de mogelijkheden in het algemeen te bespreken.

Praktijk voor Hypnotherapie en Personal Coaching – Aardappelmarkt 7 – 3311 BA Dordrecht – Telefoon (078) 61 61 427