Logo van de Praktijk voor Hypnotherapie en Personal CoachingFoto van Jos van Leeuwen, directeur van de Praktijk voor Hypnotherapie en Personal Coaching

Werkgerelateerde coaching van medewerkers

Vermindering van kwaliteit en inzet: wat nu?

Er zijn werknemers die volop capaciteiten hebben en die toch onvoldoende 'uit de verf komen'. Dit gaat ten koste van de kwaliteit van het werk enerzijds, maar ook ten koste van de bevrediging die de medewerker in het werk ervaart anderzijds. Vaak komt dit doordat men op een ander gebied gehinderd wordt door emotionele en psychische barrières. In veel gevallen kost zo'n situatie veel energie en verslechtert het functioneren geleidelijk. Het kan zijn dat iemand steeds onzekerder gaat worden. Passiviteit, vluchtgedrag, het ontlopen of afschuiven van verantwoordelijkheden, toenemende werkstress en een dalende inzet en motivatie kunnen het gevolg zijn.

Optimaal functioneren op het werk

Vaak zijn de achterliggende problemen en mechanismen snel en effectief aan te pakken. Langdurige problemen of uitval door ziekmeldingen kunnen hierdoor voorkomen worden. Zo kan een medewerker met behulp van werkgerelateerde coaching samen met de coach in kaart brengen waar hij of zij tegenaanloopt en dit aanpakken.

Of het nu gaat om persoonlijke barrières, spanningen binnen de werkrelatie, beperkte communicatieve vaardigheden of tal van andere belemmerende factoren, op het moment dat ze aangepakt worden, verbetert het functioneren en vaak ook de inzet en sfeer op het werk.

In kaart brengen van de problemen

Door eerst de essentie van het probleem helder te krijgen, kan er concreet en snel gewerkt worden aan verandering. Eventueel kan voor het in kaart brengen van de problemen gebruik worden gemaakt van tests en ander analysemateriaal. Hierdoor wordt voor de medewerker, maar ook voor de werkgever, sneller duidelijk waar de schoen knelt. Desgewenst kun je als werkgever ook feedback krijgen over hoe met deze medewerker om te gaan om zijn of haar professionele groei te stimuleren.

Tijdig ingrijpen en verzuim voorkomen

Veel problemen en werkverzuim kunnen voorkomen worden door tijdig in te grijpen en passende hulp en coaching te bieden. Neem gerust vrijblijvend contact op om zaken te bespreken.

Werkgerelateerde coaching

Binnen deze vorm van coaching komen onder andere de volgende zaken aan bod:

  • Het helder in kaart brengen van de problemen
  • Het aanpakken van de problemen op professioneel, persoonlijk of samenwerkingsvlak
  • Het aanleren van vaardigheden die kunnen worden ingezet in het werk
  • Het concreet verbeteren van het functioneren
  • Training in 'persoonlijk onderhoud' zodat problemen en verzuim voorkomen kunnen worden
Praktijk voor Hypnotherapie en Personal Coaching – Aardappelmarkt 7 – 3311 BA Dordrecht – Telefoon (078) 61 61 427