Logo van de Praktijk voor Hypnotherapie en Personal CoachingFoto van Jos van Leeuwen, directeur van de Praktijk voor Hypnotherapie en Personal Coaching

Doorverwijzers als huisartsen, specialisten en MW-ers

Klik met de therapeut. Een goed contact met en vertrouwen in de therapeut zijn essentieel voor iedere vorm van psychotherapie. Het beste en snelste om dit te checken, is een persoonlijk contact met je cliënt. Dat kan vandaag nog, telefonisch of in een kennismakingsgesprek (veelal binnen 14 dagen). Er kan binnen de hypnotherapie ook prima gewerkt worden met minder verbaal ingestelde of gesloten mensen.

Ervaring en achtergrond van de therapeut.
Jos van Leeuwen is al meer dan 25 jaar fulltime werkzaam in de psychologische en psychosociale hulpverlening.

Snelle start van de behandeling. Op het moment dat een cliënt aan de bel trekt, is als het ware 'het ijzer heet'. Een snelle start van de therapie is niet alleen prettig, maar ook vanuit therapeutisch oogpunt veel beter. In de meeste gevallen lukt het om binnen 14 dagen na telefonische aanmelding met de therapie te starten.

Kortdurende en resultaatgerichte therapie. Veel klachten kunnen binnen de 15 sessies met succes behandeld worden. Door het achterliggende mechanisme achter de klacht te veranderen, verdwijnen soms hardnekkige klachten sneller dan verwacht.

Erkend door de NBVH, SRBAG, RING. Jos is gelicentieerd registertherapeut bij de NBVH en Registertherapeut Aanvullende Gezondheidszorg RTAG. De Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH) toetst en bewaakt de kwaliteit van de gelicentieerde hypnotherapeuten. Via de koepelorganisaties valt de therapeut dan ook onder een onafhankelijk klacht- en tuchtrecht.

Vergoeding door verzekeraars. Door de bovengenoemde erkenningen wordt hypnotherapie vergoed door de meeste zorgverzekeraars, veelal in een aanvullend pakket.

Bewezen technieken. In de loop der jaren is er veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar hypnotherapie. De therapeut werkt alleen met concrete technieken die in de praktijk hun werkbaarheid en werkzaamheid bewezen hebben.

Een prettige samenwerking. Het is prettig om met de doorverwijzer een snel en gemakkelijk samenwerkingscontact te onderhouden. Telefonisch contact en korte schriftelijke evaluaties werken hier prima.

Nuchtere aanpak. In therapie veranderen we vooral psychische mechanismen en aangeleerde automatismen. Ook het vergroten van vaardigheden en coping strategieën zijn van belang. We doen dat vanuit het 'hier en nu'. De patiënt heeft nu last van een klacht, en doet kennelijk bewust of onbewust iets wat 'die klacht maakt / oproept'. Hoe en waarom iets ontstaan is, kan verhelderend zijn, maar de aanpak zal gelegen moeten zijn in het concreet bewust of onbewust aanleren en doen van nieuwe dingen waardoor het achterliggende mechanisme verandert en de klacht blijvend verdwijnt.

Te behandelen klachten. Hypnotherapie en/of Personal Coaching is goed in te zetten bij psychische klachten als angst, paniek en spanningsklachten, traumaverwerking en burnout, maar ook zeer geschikt voor het behandelen van psychosomatische klachten. Zie het uitgebreide klachtenoverzicht.

Contra-indicaties voor hypnotherapie

  • Een borderline persoonlijkheidsstoornis
  • Chronische psychotische stoornissen
  • Ernstige depressie met suïcidaliteit
  • Kinderen onder de 8 jaar (in verband met verbale technieken)
Praktijk voor Hypnotherapie en Personal Coaching – Aardappelmarkt 7 – 3311 BA Dordrecht – Telefoon (078) 61 61 427